Preview Mode Links will not work in preview mode

Creatalk är podcasten för alla som är intresserade av kreativitet och innovationsledning och vill ha roligt på jobbet. Vi vill hjälpa dig med utmaningar som kräver nya lösningar, engagemang och mod genom att dela med oss av egna och andras erfarenheter och metoder. 

Jul 30, 2018

Vi möter Mikael Johnsson, som forskar om innovationsvetenskap med fokus på innovationsteam. Han har nyss kommit ut med boken Högpresterande innovationsteam. Den beskriver hur man skapar innovationsteam som aktivt arbetar med att utveckla nya produkter, tjänster och processer mot ett givet mål. 

Länk till boken.