Preview Mode Links will not work in preview mode

Creatalk är podcasten för alla som är intresserade av kreativitet och innovationsledning och vill ha roligt på jobbet. Vi vill hjälpa dig med utmaningar som kräver nya lösningar, engagemang och mod genom att dela med oss av egna och andras erfarenheter och metoder. 

Aug 6, 2018

Mikael Johnsson berättar om några exempel på företag och innovationsteam från verkligheten, bland annat från Volvo CE.