Preview Mode Links will not work in preview mode

Creatalk är podcasten för alla som är intresserade av kreativitet och innovationsledning och vill ha roligt på jobbet. Vi vill hjälpa dig med utmaningar som kräver nya lösningar, engagemang och mod genom att dela med oss av egna och andras erfarenheter och metoder. 

Jul 30, 2018

Vi möter Mikael Johnsson, som forskar om innovationsvetenskap med fokus på innovationsteam. Han har nyss kommit ut med boken Högpresterande innovationsteam. Den beskriver hur man skapar innovationsteam som aktivt arbetar med att utveckla nya produkter, tjänster och processer mot ett givet mål. 

Länk till...


Jul 23, 2018

Vi träffar Fredrik Törnqvist som är VD för Stångåstaden, ett kommunalägt bostadsbolag i Linköping med 18 000 bostäder. 

Är det viktigt att vara innovativ i ett bostadsbolag?
Absolut, säger Fredrik. För Stångåstaden är det extra viktigt eftersom vi jobbar mycket med vår företagskultur, värderingar och...


Jul 16, 2018

Länsförsäkringar Östgöta AB ser idéskapande som leder till innovativa lösningar som en överlevnadsfråga. Sven Eggefalk berättar hur han bygger företagets utveckling från visionen, att skapa trygghet och möjligheter för östgötarna, och hur innovationsarbetet är en del av värdeskapandet.


Jul 9, 2018

Historien bakom Crearum och innovationsarbetets olika faser. 

  • Verktyg och metoder för att generera idéer
  • Planer och struktur
  • Genomförande 
  • Kommunicerar det man har gjort. 

Vi pratar om vad kreativitet är och hur företag kan göra för att lyckas med sitt kreativitetsarbete.


Jul 2, 2018

Detta är första avsnittet i Creatalk, en podd om kreativitet, ideéskapande och innovativt tänkande. Kristinas Svenningsson driver företaget Crearum tillsammans med Ewa Svensson. I det första avsnittet berättar Kristina om hur Crearum jobbar med kreativitet och de metoder de har.