Preview Mode Links will not work in preview mode

Creatalk är podcasten för alla som är intresserade av kreativitet och innovationsledning och vill ha roligt på jobbet. Vi vill hjälpa dig med utmaningar som kräver nya lösningar, engagemang och mod genom att dela med oss av egna och andras erfarenheter och metoder. 

Jul 23, 2018

Vi träffar Fredrik Törnqvist som är VD för Stångåstaden, ett kommunalägt bostadsbolag i Linköping med 18 000 bostäder. 

Är det viktigt att vara innovativ i ett bostadsbolag?
Absolut, säger Fredrik. För Stångåstaden är det extra viktigt eftersom vi jobbar mycket med vår företagskultur, värderingar och vision.  Stångåstaden har hela tiden jobbat för att hitta en röd tråd i detta, säger Fredrik.

Visionen är ”ett steg före”. Det viktiga är att det blir verkstad av de fina orden och inte bara ord. Det skall kännas i kulturen att det är på riktigt.